חידקונית הדקל

חידקונית הדקל

הדברה נגד חידקונית הדקל. הדברת מזיקים, הדברת חידקונית הדקל, תועלת דקלים. שורש הדברות.חדקונית הדקל היא חיפושית חומה עם חדק מוארך ובולט.

אורך החיפושית הוא כ- 3 ס"מ. היא מטילה בקדקוד הדקל  כ-300 ביצים.
כאשר הזחלים בוקעים ומכרסמים בבסיסי כפות התמרים עד לקריסתם והתייבשותם.
חיפושית זו מטילה גם בעצי תמר נושאי חוטרים בלבד בנקודות המגע של
החוטרים בגזע האם.

חידקונית הדקל | שורש הדברות

חידקונית הדקל היא סוג של חיפושית זחלים ללא רגליים בצבע צהוב עם ראש חום ומבריק .
הגולם נראה כסבך של סיבים צפופים בצבע חום כהה כמו עלי גפן ממולאים.

תסמינים –
עץ נגוע מאבד את הסימטריות, הלולב אינו גדל ואף קורס וקצות הלולבים
מכורסמים. לפעמים כהפות המכורסמות בבסיסן ניתקות ונופלות למרגלות העץ.

הדברה –
מטפלים בקדקודי הדקל הקנרי ובעצי תמר
מצוי הנושא חוטרי קרקע סמוך לבסיס הגזע.
מגמיעים 20 ליטר תמיסה המכילה קונפידור או דומיו
(קונפידנס,קדקוד,סייפן וקוהינור) במנה של 20 סמ"ק
+ 30 סמ"ק סימבוש בתדירות של פעם ב- 3
חודשים.
בעצים צעירים מספיקה כמות של 5 ליטר תמיסה
לקדקוד.

יישום –
ניתן לרכוש מוט ריסוס טלסקופי השואב את
תמיסת הריסוס מדלי באמצעות משאבה 12 וולט
ומגמיעו לקדקוד העץ. ניתן גם להציב צינור פוליאתילן
16 מ"מ קבוע ע"ג הגזע כאשר קצהו האחד מלופף
סביב הלולב ובו יש טפטפות 20 ליטר שעה (10 טפטפות) המתיזות את
התמיסה לקדקוד העץ . הצינור בקצה התחתון שואב את התמיסה מהדלי
באמצעות משאבה.

במרסס מטעים עם רובה ניתן להתיז לגובה של10 מטר ולהגיע לקדקוד הדקל
– מתאים לשטח ציבורי.
עץ דקל קנרי שמת חשוב ביותר לגזום את בסיסי הכפות היבשות ,להגמיע את
קדקוד העץ בתכשירי הדברה כמתואר לעיל ולעטוף אותו ביריעת פלסטיק
ולקשור לגזע.
כעבור כ- 3 חודשים לכרות את הגזע .